Veiligheid
  Uit diverse onderzoeken blijkt keer op keer dat de touringcar het meest veilige vervoermiddel is.
Er zijn veel regels, wetten en instanties die op de veiligheid van de touringcars letten.
  Verkeersslachtoffers
  Het aantal slachtoffers in het touringcarvervoer is zeer laag en de laatste jaren daalt dit alleen nog maar. In 1999 waren er in Nederland 3 dodelijke slachtoffers en 10 gewonden met of in het touringcarvervoer te betreuren. Bij personenauto's in Nederland waren er echter 535 doden en 20.974 gewonden te betreuren (cijfers 3VO).
  Verbeteringen
  De touringcar wordt voortdurend verder verbeterd. De nieuwste technische vindingen worden bij touringcars ingebouwd terwijl dit bij personenauto's alleen maar haalbaar is bij de duurste modellen. De nieuwste touringcars zijn tegenwoordig uitgerust met verstevigde daken en veiligheidsgordels op iedere zitplaats.
  Zitplaatsenregeling
  Vanaf 1 januari 2004 mogen kinderen niet langer een zitplaats delen. Gezien het kleine postuur van kinderen werd het lange tijd aanvaardbaar geacht dat zij een zitplaats konden delen. In het licht van toenemend kwaliteit en veiligheidsbesef wordt het wenselijk geacht dat kinderen vanaf 3 jaar en ouder over een eigen afzonderlijke zitplaats beschikken. Neemt u voor jongere kinderen een eigen Maxi Cosy [of ander beveiligingsmiddel] mee?
  Veiligheidsregels
  Voor de veiligheid aan boord van de touringcar zijn enkele regels opgesteld door de branche organisaties:
 • Draag altijd een veiligheidsgordel.
 • Kinderen altijd een eigen zitplaats, bij een aanwezige veiligheidsgordel.
 • Uitgangen vrijhouden; volwassenen altijd bij de noodvoorziening(en).
 • Houd het gangpad vrij, dit maakt onderdeel uit van uw (eventuele) vluchtweg.
 • Het is verboden gevaarlijke stoffen of verdovende middelen mee te nemen.
 • Lopen tijdens het rijden geschiedt op eigen risico.
 • Koffers altijd gelabeld en in de bagageruimten. Let op het maximum gewicht (20 kg p/p)
 • Gebruik het toilet uitsluitend zittend.
 • Handbagage ook gelabeld en in de rekken, nooit in het gangpad.
 • Het is verboden zend/ontvangstapparatuur te gebruiken in een touringcar
 •   Meer veiligheids informatie
    Download hier de Touringcar Veiligheidskaart.
    Bekijk hier de veiligheidsfilm: