Vakantieverkeer en het Milieu
  Nederlanders gaan gemiddeld bijna drie keer per jaar op vakantie, waarvan de helft naar het buitenland. Vakantieverkeer belast het milieu. Het maakt uit hoe u reist: met de bus, trein, auto of vliegtuig.

Vakantieverkeer en zakenreizen dragen bij aan de uitputting van fossiele brandstoffen, aan luchtvervuiling en leiden tot het vrijkomen van CO2 en andere broeikasgassen. Bij uw reizen kunt u op verschillende manieren rekening houden met het milieu.

Tips vakantieverkeer
  • Een slimme manier om minder reiskilometers te maken en toch voldoende vakantie te nemen, is langer op vakantie gaan. Een langere periode biedt de tijd om echt los te komen van de dagelijkse beslommeringen, en bespaart reiskosten van meerdere reizen.
  • Ga niet onnodig ver weg. De Spaanse kust biedt zon, zee, strand en een mooi hotel of appartement net zoals in de Dominicaanse Republiek, in Venezuela en Brazilië, maar dan aanmerkelijk dichterbij en scheelt dus tijd, kosten en veel vliegkilometers voor het milieu.
  • Een vakantiereis per touringcar is het minst milieubelastend. Een reis met een internationale trein en een reis met een auto van na 2000 met vier inzittenden (anderhalf keer zo vervuilend als vakantie per touringcar) vormen een goede tweede. Derde is de hogesnelheidstrein met milieubelasting die anderhalf keer zo hoog is als die van de internationale trein. Een reis met de hogesnelheidstrein is wel gunstiger voor het milieu dan met de auto met een of twee personen.
Bus, trein, auto en vliegtuig vergeleken

Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen.

Onderstaande vergelijking van de milieubelasting van vervoermiddelen in het vakantieverkeer in Europa is gebaseerd op berekeningen van Milieu Centraal. De vervoermiddelen zijn niet alleen vergeleken op hun bijdrage aan het broeikaseffect maar ook aan de luchtvervuiling.
De vergelijking gaat uit van de totale milieubelasting als gevolg van de bijdrage aan broeikaseffect en luchtvervuiling per reizigerskilometer. De vergelijking van milieubelasting van vervoermiddelen is doorberekend naar de afstand Amsterdam - Faro [2.400 km].

Bron: Milieu Centraal


Tips per vervoermiddel

Touringcar
Een touringcar als vakantievervoer belast het milieu het minst. Vooral de bussen die in het hoogseizoen naar populaire bestemmingen rijden zijn vaak vol. Dat verdeelt de milieubelasting over veel personen en maakt de milieubelasting per persoon per kilometer laag. Vraag bij de reisaanbieder of kijk op de website van touringcarbedrijven voor informatie over het milieubeleid en specifieke maatregelen. Kies liever een bedrijf dat zich positief onderscheidt.

Touringcars met Keurmerk Touringcarbedrijf worden goed gecontroleerd op onderhoud en veiligheid. Goed onderhoud draagt bij aan minder milieubelasting. Zie voor adressen: de website van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf.

Trein
De internationale trein belast het milieu gemiddeld anderhalf keer zoveel als de touringcar. De milieubelasting van een treinreis met de internationale trein is vergelijkbaar met de milieubelasting van een moderne auto (bouwjaar vanaf 2000) met vier personen (maar zonder caravan).

Een reis per hogesnelheidstrein is anderhalf keer zo milieubelastend als een reis met een gewone internationale trein. De hogesnelheidstrein gebruikt door de hogere snelheid meer energie en belast het milieu daardoor meer. De hogere bezettingsgraad van hogesnelheidstreinen compenseert voor een deel het hogere energiegebruik in vergelijking met de gewone internationale trein. Voor zakelijke reizen met een afstand tot 600 kilometer is de hogesnelheidstrein een goed alternatief voor het vliegtuig, en ook voor de auto als deze maar een of twee inzittenden heeft. Met name stadscentra zijn goed bereikbaar per trein.

Auto
Reis bij voorkeur met meerdere mensen in een auto. Een reis met een moderne auto (bouwjaar na 2000) met vier inzittenden maar zonder caravan, belast het milieu per reizigerskilometer ongeveer evenveel als een reis met de internationale trein. Een reis met een moderne auto met twee inzittenden zonder caravan, belast het milieu ongeveer evenveel als een reis met de hoge snelheidstrein.

De exacte milieubelasting hangt af van de grootte van de auto, het soort brandstof, de rijstijl en het onderhoud. Reis bij voorkeur met een moderne auto, met een laag brandstofverbruik. U kunt tien procent brandstof besparen door het nieuwe rijden toe te passen: gelijkmatig rijden, met een laag toerental (in een hoge versnelling) en hoge snelheden op de snelweg te vermijden. Vergeet vooral niet om voor vertrek de bandenspanning te controleren: dat scheelt in het brandstofgebruik en spaart uw banden.

Ook het gebruik van de airconditioner kost energie, het brandstofverbruik kan hierdoor enkele procenten stijgen. Het rijden met open raam of dak geeft extra weerstand en kost daardoor ook brandstof. Bepakte imperiaals en dakkoffers laten het brandstofverbruik toenemen met zo’n twintig procent. Met een beperkte hoeveelheid bagage, is een imperiaal of dakkoffer niet nodig. Een andere optie is een grotere auto huren voor de vakantie. Huurauto's zijn meestal hoogstens een jaar oud, en daardoor minder vervuilend dan een gemiddelde auto.

Overweeg caravanhuur op de plaats van bestemming. Het trekken van een caravan verhoogt brandstofverbruik met zestig procent. Reizen met een moderne auto met twee inzittenden én een caravan, is ongeveer vier tot vijf keer zo milieubelastend dan reizen per touringcar.
Ook fietsen kunt u vaak op de vakantieplaats huren. Fietsen op het autodak verhogen het brandstofverbruik met twintig procent. Fietsen op een drager (op de trekhaak) leveren een tot tien procent verhoogd verbruik.

Vliegtuig
Een vliegreis met een chartervlucht of een lijnvlucht van een lowbudget vliegmaatschappij met een modern toestel, is tot zes keer zo milieubelastend als dezelfde reis per touringcar. De milieubelasting van standaard lijnvluchten met moderne vliegtuigen in de economy-class is zelfs tot tien keer hoger dan van touringcar. Dat komt door een lager aantal stoelen in dezelfde type vliegtuigen, die gemiddeld minder vol zitten. Korte vluchten (of vluchten met tussenlanding) zijn per reizigerskilometer meer milieubelastend, dan lange vluchten. Stijgen en dalen kost namelijk extra energie.

Vraag de aanbieder van de vliegreis of kijk op hun website voor informatie over milieubeleid en specifieke maatregelen op milieugebied. Kies liever een bedrijf dat zich positief onderscheidt. De milieumaatregelen staan mogelijk beschreven in een milieu- of duurzaamheidjaarverslag. Een zogeheten ISO 14001 certificaat garandeert dat zelfopgelegde procedures en standaarden op milieugebied worden nageleefd. Het certificaat is niet verplicht.

Chartervluchten en lijnvluchten van lowbudget vliegmaatschappijen bevatten meer zitplaatsen en hebben gemiddeld een hogere bezettingsgraad. Daarom zijn ze per reiziger minder milieubelastend dan standaard lijnvluchten. Mits de maatschappij vliegt met moderne vliegtuigen. Een directe vlucht levert minder milieubelasting op dan dezelfde vliegreis met tussenlandingen. Het opstijgen en dalen kost namelijk extra brandstof.

Over de omvang van de milieubelasting van vliegverkeer bestaat grote onzekerheid. Experts zijn het oneens over de gevolgen van de broeikasgasuitstoot en de luchtvervuilingvan vliegtuigen op grote hoogte. In berekeningen van Milieu Centraal zijn de huidige best denkbare schattingen gebruikt. Door de onzekerheden over de bijdrage aan het broeikaseffect, kan de daadwerkelijke milieubelasting van vliegverkeer tot dertien keer hoger uitpakken dan de milieubelasting van eenzelfde reis per touringcar.

Meer informatie op: Milieu Centraal