PRIVACY
  Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan ALSA reizen BV persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek aan u om gegevens) als indirect. ALSA reizen BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en vindt het van essentieel belang te vermelden dat ALSA reizen BV zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  ALSA reizen BV kan de persoonsgegevens gebruiken om de volgende diensten te leveren:
  • Wij hebben uw adresgegevens nodig om u door u verzochte informatie en/of bestelde producten toe te sturen.
  • Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u ALSA reizen BV benadert, bijv. met een melding over verloren voorwerpen.
  Geen gebruik van gegevens door derden
  ALSA reizen BV stelt in geen enkel geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. ALSA reizen BV is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.
  Klikgedrag
  ALSA reizen BV kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het gebruikte IP-adres, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat ALSA reizen BV haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
  Cookies
  Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.
  Internetsites van derden
  Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
  Vragen
  Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ALSA reizen BV.
  Wijzigingen
  ALSA reizen BV behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.