DISCLAIMER
  Copyright
  Deze internetsite wordt u aangeboden door ALSA reizen BV. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft ALSA reizen BV het auteursrecht. Van deze site mag niets worden veranderd en/of op welke wijze dan ook worden gekopieŽrd.
  Aansprakelijkheid
  ALSA reizen BV zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking, en besteed de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van de site. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie verouderd of niet meer juist is. ALSA reizen BV kan geen garanties geven voor beschikbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid.
ALSA reizen BV aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de site verkregen informatie.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt aan: webmaster@alsareizen.nl
  Hyperlinks
  Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden.
ALSA reizen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschikbaarheid van deze sites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.